>> Archív - články
Dátum Názov Dátum zmeny Možnosti
2017-06-04 21:01:56POSTUP PRI ODCHODE ZO ŠDbez zmien
2017-05-14 10:05:08PLATBA - JÚN2017-06-14 13:50:33
2017-05-14 10:02:19LETNÉ UBYTOVANIEbez zmien
2017-03-08 18:22:15Venujte 2% vašej dane2017-03-08 18:35:26
2016-11-08 20:28:12BEST náborbez zmien
2016-11-07 21:09:25PRIESKUM: ÚROVEŇ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEBbez zmien
2016-09-29 15:31:43V-KLUB ROSENGART CUP2016-09-29 15:35:06
2016-09-22 08:51:09OpenSlavabez zmien
2016-09-14 10:49:12University Dance Center je opäť tu! 2016-09-14 10:51:58
2016-08-23 16:01:35Ubytovanie študentov v ak. r. 2016/2017 - Pokyny2016-08-23 16:39:29