>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Platba na mesiac jún


PLATBA / JÚN

  • pri ukončení ubytovania do 15.6. platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie: 31,50 € (TU, UPJŠ) 40 €  (z iných škôl).
  • platbu  treba uskutočniť prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (aby platba bola už zapísaná v MAISe) , ináč doklad o zrealizovaní platby  treba predložiť pri odchode zo ŠD na ubytovacom oddelení.
  • pri odchode po 15.6. uhrádzajú celý mesiac: 63 € (TU,UPJŠ) 80 € (iné školy)
  • termín platby bez pokuty: do 15.6. Po termíne je pokuta za omeškanie 0,50 €/deň. Každý študent uhradí platbu za bytné podľa odchodu zo ŠD.

Predčasné ukončenie ubytovania:  k 31. 5. 2016

(neplatí pre končiace ročníky inžinierskeho a doktorandského štúdia v danom mesiaci)

Zmluva o ubytovaní: bod č. 2 /- sankcia 30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania (poplatky = účet : sankcie).

Platby za ubytovanie aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t. j. 7 dní pred odchodom zo ŠD / v MAISe - platby za ubytovanie, doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom odd. pri odchode zo ŠD.


Študenti končiacich ročníkov inžinierskeho a doktorandského štúdia 

Nárok na ubytovanie:   3 pracovné dni po vykonaní štátnej skúšky.

Absolventi platia v mesiaci, v ktorom končia štúdium,  pri ukončení ubytovania/štúdia do 15.dňa v mesiaci 31,50€, po 15. dni uhrádzajú celý mesiac 63€.

Absolventi, ktorí chcú v ŠD bývať naďalej, dostavia sa na ubytov. odd. predĺžiť si pobyt. Platba je podľa cenníka ŠD: 100€/1 mesiac(platí sa osobne do pokladne ŠD).