>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Ubytovanie študentov v ak. r. 2016/2017 - Pokyny


ŠD Jedlíkova 9 – Ubytovanie študentov v ak. r. 2016/2017 - Pokyny

  1. Ubytovať sa môžete od 2.9.2016 do 30.9.2016. Po tomto termíne zaniká nárok na ubytovanie.
  2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD: viď úradné hodiny
  3. K ubytovaniu je potrebné:
  • Občiansky preukaz, ISIC
  • Doklad o zaplatení bytného za 3 mesiace výlučne BANKOVÝM PREVODOM /výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, nie ŠEKY!/

 

Cena bytného: nástup do ŠD :do 15.9. – 189 € (sept.,okt.,nov./2016)
                                              po 15.9. – 170 € (sept.,okt.,nov./2016)

Prvú platbu prosíme zrealizovať výlučne v septembrovom dátume.

 

Pri uskutočnení platieb je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:
číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

variabilný symbol: 1.Bc – uvádzajú 1515 a pri ubytovaní im bude priradený nový VS
                              vyššie ročníky - v MAISe (vpravo hore → Profil,variabilný symbol pre UBYTOVANIE)

špecifický symbol: 1515
konštantný symbol: 0308
poznámka: meno a priezvisko študenta

Sankcia za omeškanie platby sa účtuje vo výške 0,50€/ za každý omeškaný deň (po 15. dni v mesiaci), až ku dňu úhrady platby. Tento poplatok je potrebné pripočítať k bytnému a uhradiť spolu na číslo účtu za bytné: SK97 8180 0000 0070 0008 4912.