>> Autor: | Dátum uverejnenia:

PRIESKUM: ÚROVEŇ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB


Pre nás sú názory a postoje študentov dôležité a stávajú sa podkladom pre budúce rozhodnutia. Jednou z metód zbierania informácii pre našu prácu je dotazníkový prieskum.

AKTUÁLNY PRIESKUM 2016 ( http://sdaj.tuke.sk/index.php/component/k2/item/202-prieskum-uroven-kvality-poskytovanych-sluzieb )

Odpovede analyzujeme ako celok, všetky spolu Vaše odpovede sú teda anonymné, nikdy a nikde sa nebudú spájať s Vašou osobou.