>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Pokyny pre ubytovanie


Pokyny pre ubytovanie študentov v ak. r. 2017/18 v ŠD Jedlíkova


1. Ubytovať sa môžete od 4.9.2017 do 29.9.2017. Po tomto termíne zaniká nárok na ubytovanie.
2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD: viď úradné hodiny
3. K ubytovaniu je potrebné:

 • Občiansky preukaz, ISIC
 • Doklad o zaplatení bytného za 3 mesiace výlučne BANKOVÝM PREVODOM
 • výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, nie ŠEKY!

Cena bytného: nástup do ŠD :

 • do 15.9. – 189 € (sept.,okt.,nov./2017)
 • po 15.9. – 170 € (sept.,okt.,nov./2017)

 

Prvú platbu prosíme zrealizovať výlučne v septembrovom dátume.

Študenti, ktorí sa ubytujú po 15.9., musia mať uhradenú platbu do dňa nástupu do ŠD, po tomto termíne sa účtuje poplatok za omeškanie platby
vo výške 0,50€ za každý omeškaný deň až ku dňu úhrady platby. Tento poplatok je potrebné pripočítať k bytnému a uhradiť spolu na číslo účtu za bytné:
SK97 8180 0000 0070 0008 4912.

Pri uskutočnení platieb je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:

 

 • číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
 • kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol: 1.Bc – uvádzajú 1515 a pri ubytovaní im bude priradený nový VS,
 • 1.Ing a vyššie ročníky - v MAISe (vpravo hore → Profil,variabilný symbol pre UBYTOVANIE)
 • špecifický symbol: 1515
 • konštantný symbol: 0308
 • správa pre prijímateľa/poznámka: meno a priezvisko ubytovaného študenta