>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE


ŽIADOSTI O UBYTOVANIE

na ak. rok  2018/2019

 

KEDY:   od 1.marca – 15.apríla 2018

AKO:     elektronicky v systéme MAIS

PODMIENKY:

1. Doklady ku žiadostiam

     (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.

2. Ubytovacie odd. overí žiadosť

     v systéme MAIS až po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2018).

3. Študenti končiacich  roč. Bc. štúdia

     si žiadosti podávajú až po prijatí na na Ing. štúdium.