>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE


ŽIADOSTI O UBYTOVANIE

na ak. rok 2019/2020

KEDY: od 1.marca –15.apríla 2019

AKO: elektronicky vsystéme MAIS

PODMIENKY :

1.Doklady ku žiadostiam

(siroty, ZŤP, vrcholoví športovci apod.) predložiťvtlačenej forme OSOBNE na ubyt.odd.

2.Ubytovacie odd. overí žiadosť

v systéme MAIS až po uhradení platby za ďalší štvrťrok (marec, apríl, máj 2019).

3.Študenti končiacich roč. Bc. štúdia

si žiadosti podávajú až po prijatí na na Ing. štúdium.