>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

LETNÉ UBYTOVANIE


(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2018/19)
     povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 15.5.2019 do 15.6.2019.

Platba za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť pripísaná do MAISu za oba mesiace najneskôr do 30.6.2019.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august najneskôr do 28.6.2019.

Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného) sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent  záujem o ubytovanie len na jeden mesiac, uzavrie zmluvu o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 € za mesiac.