>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE na ak. rok 2017/2018


 

KEDY :   od 1.marca – 15.apríla 2017

AKO :     elektronicky v systéme MAIS

 

PODMIENKY :

      1. Doklady ku žiadostiam

          (siroty, ZŤP, vrcholoví športovci a pod.) predložiť        

          v tlačenej forme OSOBNE na ubyt. odd.

 

      2. Ubytovacie odd. overí žiadosť v systéme

          MAIS až   po uhradení platby za ďalší        

          štvrťrok (marec, apríl, máj 2017).

 

      3. Študenti končiacich  roč. Bc. štúdia

          si žiadosti podávajú až po prijatí na

          na Ing. štúdium.