>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Venujte 2% vašej dane


Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Ak ste sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity Študentskej rady Jedlíkovej 9 je potrebné vyplniť nasledujúce tlačivo https://www.dropbox.com/s/bmgjjwjc1lf948g/percenta.pdf?dl=0

Pre viac informácií o postupe ako poukázať 2% dane navštívte http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/