>> Autor: | Dátum uverejnenia:

LETNÉ UBYTOVANIE


LETNÉ  UBYTOVANIE

(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

 

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. letné ubytovanie“ (júl a august) je študent

(ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2016/17) povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017.

 

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2017.

 

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní

na mesiace júl a august.

Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného) sa platba za ubytovanie nevracia.

 

Ak má študent  záujem o ubytovanie len na jeden mesiac, uzavrie zmluvu o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 € za mesiac.