>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Predčasné ukončenie ubytovania


      Predčasné ukončenie ubytovania:  k 31. 5. 2017

                                                 (neplatí pre končiace ročníky Ing. a doktorandského štúdia v mesiaci máj 2017)

 

Zmluva o ubytovaní bod č. 2  -  študent je povinný uhradiť

sankciu 30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania

na číslo účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947.

 

Sankcia  musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS).