>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Platba -Jún


-  pri ukončení ubytovania do 15.6. platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie: 31,50 € /TU, UPJŠ  

                                                                                                                                                        40,00 €  /iné VŠ                                    

Platba  musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912

 

- pri odchode po 15.6. uhrádzajú celý mesiac: 63,00 €/TU,UPJŠ

                                                                         80,00 €/iné VŠ

Platba bez poplatku za omeškanie musí byť v MAISe    zaevidovaná s dátumom 15.6.

Po termíne sa účtuje poplatok  za omeškanie 0,50 €/deň