>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Odstavka vody D


Upozorňujem ubytovaných v bloku „D“ ŠD Jedlíkova 9, že od pondelka 18.júna 2018 bude odstávka studenej a teplej úžitkovej vody z dôvodu rekonštrukcie ležatých vodovodných rozvodov. Odstávka STÚV potrvá do ukončenia rekonštrukcie t.j. do konca júla 2018.

Tí , ktorí potrebujete byť ubytovaní v ŠD aj po tomto termíne, dostavte sa na ubytovacie oddelenie J9,  najneskôr do 07.06.2018/štvrtok/.