>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Pokyny pre ubytovanie študentov


Pokyny pre ubytovanie študentov v ak. r. 2018/19 v ŠD Jedlíkova 9

 1. Ubytovať sa môžete od 3.9.2018 do 28.9.2018. Po tomto termíne zaniká nárok na ubytovanie.
 2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD: Po – Štv v čase od 8.00 do 14.00 hod, Pia: od 8.00 do 12.00 hod.
 3. K ubytovaniu je nevyhnutné predložiť:
  • Občiansky preukaz, ISIC – nalepená prolongačná známka na nový ak. rok / k nahliadnutiu/
  • Doklad o zrealizovaní platby za ubytovanie za 3 mesiace výlučne BANKOVÝM PREVODOM
   /výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, nie ŠEKY!/

 

Cena za ubytovanie: nástup do ŠD : do 15.9. – 189 € (sept.,okt.,nov./2018)
                                                                  po 15.9. – 170 € (sept.,okt.,nov./2018)

Prvú platbu prosíme zrealizovať výlučne v septembrovom dátume.

Študenti, ktorí sa ubytujú po 15.9., musia mať uhradenú platbu do dňa nástupu do ŠD. Po tomto termíne bude ubytovaný platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,50€ za každý deň omeškania. Ubytovaný je povinný uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie spolu s platbou za ubytovanie.

Pri realizácii platby za ubytovanie je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:

 • číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
 • kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol: 1.Bc. – uvádzajú 1515 a pri ubytovaní im bude priradený nový VS,
  1.Ing., D. a vyššie ročníky - v MAISe (vpravo hore → Profil, variabilný symbol pre UBYTOVANIE)
 • špecifický symbol: 1515
 • konštantný symbol: 0308
 • správa pre prijímateľa/poznámka: meno a priezvisko ubytovaného študenta