>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Letne ubytovanie


LETNÉ UBYTOVANIE

(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

 

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2017/18) povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 4.6.2018 do 15.6.2018.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2018.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august.

Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného), sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent  záujem o ubytovanie len na jeden mesiac, uzavrie zmluvu o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 € za mesiac.