>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Úradné hodiny


Oznamujem ubytovaným v ŠD Jedlíkova, že v mesiacoch júl a august bude ubytovacie oddelenie otvorené :

8:00 –14:00