Menu Close

Žiadame študentov aby vyplnili iba tieto údaje:

študent / ubytovaný:

trvalé bydlisko:

fakulta:

ročník: (súčasný)

Ostatne údaje vyplnia priamo na ubytovacom oddelení.

  • Žiadosť o vrátenie platby posiela študent až po odubytovaní zo ŠD.
  • Žiadosť sa posiela výhradne zo študentského e-mailu na beata.skarupova@tuke.sk alebo jana.dinicova@tuke.sk.
  • O preplatok môžu žiadať predovšetkým študenti 2.Ing alebo 3.Bc, iným ročníkom  preplatok bude slúžiť ako náhrada rezervačného poplatku na budúci ak. rok.
  • Žiadosť sa píše ako samostatný e-mail, čiže nie ako príloha , nie ako odpoveď, pretože to bude oficiálny doklad, ktorý ide do učtárne. Do tejto žiadosti neuvádzať žiadne poznámky, doplňujúce otázky a pod. !

 

Vzor žiadosti:

 

 

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKY

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2020/2021 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 15.03.2020 do 15.04.2020.
Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“ po 10.5.2020. Definitívne predbežné rebríčky pridelenia ubytovania budú 20.05.2020.
Po predbežnom pridelení ubytovania (akceptovaní žiadosti) je študent POVINNÝ UHRADIŤ REZERVAČNÝ POPLATOK vo výške 100,-€ podľa článku 4.4. tohto PvP /Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ/. Tento rezervačný poplatok bude študentovi po podpise zmluvy o ubytovaní započítaný s prvou platbou za ubytovanie;
Rezervačný poplatok je zabezpečovací poplatok študenta žiadajúceho o ubytovanie v ŠD.
Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 31.07.2020. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie ubytovania. Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.
Definitívne rebríčky pridelenia ubytovania na ak. rok 2020/2021 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok budú spracované do 05.08.2020
Zavedením rezervačného poplatku chceme zistiť skutočný záujem o ubytovanie a tak čo najefektívnejšie prerozdeliť všetky kapacity medzi študentov, ktorí o ubytovanie z rôznych príčin požiadajú neskôr.

Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ

O internáte​

Internát Jedlíkova 9 patrí medzi najväčšie internáty Technickej univerzity v Košiciach s ubytovacou kapacitou 1316 miest.

  • Študentské ubytovanie:

Je bunkového typu – 2 dvojposteľové izby s predsieňou s vlastným sociálnym zariadením a chladničkou. (Jedna 2-posteľová izba obsahuje: 2 postele s periňáčom, vankúšom a paplónom, 2 nočné stolíky, 1 veľký pracovný stôl, 2 stoličky, 1-2 police, 1 knihovňa, 2 vstavané skrine v predsieni. )

  • Hosťovské ubytovanie:

kapacita 24 miest, bunkového typu (2 dvojposteľové izby s predsieňou, v ktorej je menší kuchynský kút, chladnička, rýchlovarná kanvica, rádio, wc, kúpeľňa so sprchovacím kútom a fénom. Izba obsahuje 2 postele s posteľným prádlom, 2 nočné stolíky, 1 skriňu, 2 kožené kreslá, skrinku s TV, wifi)

  • Kapacita:

1316 lôžok, systém ubytovania – bunkový: 1 bunka = dve 2 – posteľové izby so štandardtným ubytovaním, kúpeľňa, WC a chladnička.