Menu Close

Študentské kluby

Študentská rada Jedlíkova 9

Študentská rada – Jedlíkova 9 (ŠRJ9) patrí medzi študentské organizácie FEI TU v Košiciach. Priamo spadá pod študentskú časť Akademického senátu a sídli v priestoroch Študentského domova na Jedlíkovej 9. ŠRJ9 zastupuje študentov pred vedením FEI a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. V priebehu akademického roka pravidelne organizuje akcie určené pre študentov. Medzi najväčšie patria tradičný Imatrikulačný ples, Pyžamovica a rôzne iné kultúrno-zábavné podujatia. Rovnako sa nezabúda ani na športovo založených študentov. Pre nich sa organizujú akcie ako Futbalovica, Basketbalový turnaj, Volejbalový turnaj, Športový deň a iné.

Okrem týchto aktivít ŠRJ9 pomáha na chode študentského domova. Spravuje posilňovňu, stolnotenisovú miestnosť, práčovňu a kino. Všetky tieto priestory sú určené pre študentov bývajúcich v študentskom domove. Dohliada aj na poriadok v okolí študentského domova, tým, že sa pravidelne organizujú akcie spojené s upratovaním a skrášľovaním okolia. ŠRJ9 zastrešuje študentské kluby, medzi ktoré patria PC klub, Študentská televízia, Rádio 9 a Študentská polícia. Každý študent FEI TU v Košiciach sa môže stať členom týchto klubov a aktívne sa podieľať na ich činnosti.

mattis, pulvinar dapibus leo.

Internátne kluby na Jedlíkovej 9 ​

PCKlub


Hlavnou úlohou PCKlubu J9 je spravovanie počítačovej siete v rámci celého Študentského domova Jedlíkova 9 a správa chrbticovéj infraštruktúry všetkých internátov TU. A keďže v tomto prípade ide o jednu z najväčších a najlepšie postavených internátnych počítačových sieti na Slovensku, je potrebné, aby bol PC klub tvorený zručnými ľuďmi. S tým sú spojené aj pravidelné konkurzy na hľadanie nových talentov z mladších radov. PC klub úzko spolupracuje s Ústavom výpočtovej techniky na TU v Košiciach. Každoročne, z dôvodu odchodu starších členov z klubu, sa uskutočnuje konkurz do klubu, kde na základe vedomostí z oblastí sietí, počítačov všeobecne a osobného pohovoru su vybratí uchádzači, ktorí sa v skúšobnej dobe môžu zapájať do aktivít PCKlubu. Počas tejto skúšobnej doby sa ukáže ktorí uchádzači sa snažia a venujú svoj voľný čas aktivitám klubu. K utužovaniu vzťahov v klube sa klubáci z J9, 5 a 13 stretávaju na klubovici, ktorá sa podľa možností koná 2x semestra. Počas klubovice sa majú možnosť stretnúť klubáci s čestnými členmi klubu, ktorý su na takýchto akciách srdečne vítaní. Klubovica PCKlub ako každá iná organizácia má program pravidelných porád. Tie sa uskutočňujú každý pondelok o 21:00 hod. Tu sa riešia interné záležitosti, program práce dobudúcna, rozdelenie úloh. Pre lepší kontakt s užívateľmi su zavedené “úradné hodiny PCKlubu”, kedy tam majú službu dvaja technici (pre riešenie problémov so sieťovými rozvodmi) a systemák (pre riešenie problémov so službami).Stránka klubu: http://pcklub.sk Kontakt: https://userpanel.pcklub.sk Úradné hodiny: Nedela: 20:00-21:000 Streda: 20:00-21:00

Študentská televízia


Študentská televízia disponuje rovnako širokou škálou aktivít. Už od vzniku klubu sa členovia snažili podať informácie týkajúce sa študentského života na internáte prostredníctvom televízneho vysielania. Výsledkom boli rôzne zaujímavé relácie a príspevky, ktoré časom získavali väčšiu a väčšiu kvalitu. Študentská televízia, ako jediný študentský klub svojho druhu na Slovensku, vznikla v roku 1989. Jedna izba bola prestavaná na vysielacie štúdio a na internáte bol vytvorený televízny rozvod, vďaka ktorému mohli študenti sledovať tvorbu skupiny nadšencov, ako aj iné slovenské či zahraničné televízne programy. Neskôr boli priestory televízie rozšírené a bolo vybudované nové vysielacie štúdio. V roku 2005 prebehla rozsiahla rekonštrukcia priestorov štúdia a modernizácia vysielacej techniky. Programová štruktúra televízie je veľmi rozmanitá. Prináša nielen zábavu a publicistiku, ale aj aktuálne správy zo školy a internátov. Študentská televízia zaznamenala aj úspechy na medzinárodnej prehliadke filmov, ktorá sa konala v poľskom Sanoku v roku 2006. Študenti, ktorí majú záujem o audio-vizuálnu techniku, sa v Študentskej televízii stretnú so zaujímavým technickým vybavením a môžu si vyskúšať prácu na príprave televízneho vysielania, nadobudnúť skúsenosti pri práci s kamerou či uplatniť svoju fantáziu pri strihu videa. Študentská TV poskytuje priestor mladým, kreatívnym ľuďom, ktorí nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj v profesionálnych médiách.Stránka klubu: http://studenttv.sk/ Kontakt: studentska.televizia@gmail.com
Tel: 0918 351 307 (Tímea Gajdošová)

Študentská polícia


Úlohou študentskej polície je dohliadanie na dodržiavanie ubytovacieho poriadku. Študentská polícia vznikla v roku 1992 na podnet vedenia študentských domovov. ŠPJ9 priamo spadá pod ŠRJ9 a jej úlohou je dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch ŠDJ9 a na akciách organizovaných ŠRJ9. Klub uzko spolupracuje s ubytovacím oddelením a pomáha riešiť problémy, ktoré sa týkajú porušovania ubytovacieho poriadku a disciplíny v priestoroch študentského domova. Ďalšou prácou, ktorú vykonávajú ŠPJ9 sú služby na vrátnici, kde kontrolujú osoby vstupujúce do ŠDJ9. Každá osoba vstupujúca do priestorov internátu je povinná preukazať sa platným ubytovacím preukazom. Počas služby sa vykonávajú obchôdzky po priestoroch ŠD.Stránka klubu: http://policia.intrak.sk/ Kontakt: policia.j9@gmail.com Tel: 0908 972 140

Radio 9

Radio 9 je pôvodom Internátne Rozhlasové Štúdio pri ŠDaJ Jedlíkova 9 v Košiciach. V súčasnosti funguje ako študentské internetové rádio podporované Technickou Univerzitou v Košiciach (www.tuke.sk). Ak ťa zaujíma dianie na tvojej fakulte, rád súťažíš, či máš rád bulvár alebo nevieš kam von, Radio 9 je tou najlepšou voľbou pre teba. Počúvať nás môžeš počas oboch semestrov vo večerných hodinách. V programe Radia 9 ťa určite niečo osloví. Máš možnosť vypočuť si žánrovo rozmanité relácie. Na svoje si prídeš ak si priaznivec modernej, popovej či tanečnej hudby, no nezanedbávame ani rock, jazz a alternatívu. Okrem vysielania sa my, partia mladých ľudí, snažíme rozvíjať aj tvoj študentský život v okolí internátu. Organizujeme rôzne (náučné) súťaže ako je Sud piva či Googlewar, ktoré sa už niekoľko rokov tešia veľkej obľube. Taktiež nám môžeš vďačiť za neúčasť na stredajšej prednáške, pretože organizujeme aj utorkové diskotéky vo Véčku a chodbovice. Radio 9 – môj študentský život!Stránka klubu: http://radio9.sk/ Kontakt: redakcia@radio9.sk / studio@radio9.sk Tel (živé vysielanie): 0907 448 827