Menu Zavrieť

Študentský domov J9
Jedlíkova 9
040 11 Košice

Vedúci ŠD:
Ing. Peter Olexa
055/602 58 50
Vrátnica: 055/602 5852 – 0918 400 572
Ubyt. odd (študenti): 055/602 5853,
055/602 5854
Ubyt. odd (hostia): 055/602 5851

E-mail:
jana.dinicova@tuke.sk
beata.skarupova@tuke.sk


Študentská rada J9
Predseda: Michal Gabonai
Tel: +421 948 478 468
E-mail: michal.gabonai.srj9@gmail.com

Športový referent
Dávid Šponták
david.spontaksrj9@gmail.com
+421 907 108 621

Študentská polícia J9
Predseda: Marco Alex Servatka
Tel.č.: +421 917 156 495
E-mail: studentskapoliciaj9@gmail.com

PCKlub J9
Predseda: René Florian
Tel.č.: +421 905 722 684
E-mail: rene.florian@intrak.sk
Web: pcklub.sk

Študentská televízia
Predseda: Martin Petrik
Tel.č.: +421 902 336 684
E-mail: studentska.televizia@student.tuke.sk

Radio 9
Predseda: Damir Bocko
Tel.č.: +421 948 366 074
E-mail: irsradio9@gmail.com