>> Kontaktné informácie
Študentský domov J9
Jedlíkova 9
040 11 Košice
Vedúci ŠD Mgr. Juraj Rusnák : 055/602 58 50
Vrátnica: 055/602 5852 - 0918 400 572
Ubyt. odd (študenti): 055/602 5853, 602 5854
Ubyt. odd (hostia): 055/602 5851
E-mail: sdj9.tu@tuke.sk

Študentská rada J9
Predseda: Maroš Gonda
Tel: 0917 633 770
E-mail: maros.gonda@intrak.sk
Web: http://www.intrak.sk

Radio 9
Predseda: Michal Porezaný
Tel.č.: +421 948 366 074
E-mail: info@radio9.sk
Web: http://www.radio9.sk
Študentská polícia J9
Predseda: Tomáš Michaliček
Tel: 0917 921 641
E-mail: policia.j9@gmail.com
Web: http://policia.intrak.sk

PCKlub J9
Predseda: Maroš Harahus
Tel: 0915 187 618
E-mail: maros.harahus@intrak.sk
Web: http://www.pcklub.sk

Študentská televízia
Predseda: Richard Podolinský
Tel: 0948 514 472
E-mail: richard.podolinsky@studenttv.sk
Web: http://studenttv.sk

>> Napíšte nám